O nama

Maja Marić, dr.med.dent.

Rođena sam u Sarajevu, 1976. godine. Nakon završene osnovne škole u Sarajevu, upisujem Zubotehničku školu, koju nastavljam u Zagrebu, te 1994. maturiram. Diplomirala sam Stomatološki fakultet u Zagrebu 2001. godine. Stažirala sam u DZ Centar.

Stalni sam član Hrvatske komore dentalne medicine. Nastavljam stalno usavršavanje kroz mnogobrojne radne tečajeve, kongrese i stručne seminare.

Kroz desetogodišnje iskustvo razvila sam posebne interese prema estetskoj stomatologiji i radu s djecom.