Usluge

Dječija stomatologija

Dječja stomatologija prije svega ima preventivnu svrhu, odnosno ima cilj prolongirati pojavu prvog karijesa.

Djecu kod stomatologa treba dovoditi dok ih zubi ne zabole. Prvi posjet stomatologu se može obaviti kad prvi zubići izađu, nakon 1. godine. Taj prvi pregled ima isključivo svrhu edukacije roditelja.

Postoji nekoliko oblika prevencije karijesa kod djece, a najčešći je način pečaćenje fisura. Kutnjaci su posebno izloženi nakupljanju plaka i ostataka hrane te se zbog toga preporučuje zaštititi ih postupkom pečaćenja. Zatim je svakako važno spomenuti fluoridaciju, premazivanje zubi fluor gelom koji štiti zubiće.

Ukoliko se karijes ipak pojavi na mlječnom zubu svakako ga je potrebno sanirati. Sanaciju obavljamo atraumatskim postupkom tj. bez upotrebe rotirajućih instrumenata pri čemu je postupak bezbolan, te na taj način zadobivamo povjerenje malih pacijenata.